Skip to content

Techniek En Planning Voor Performance Verbetering Op Werkplekken

September 5, 2011

Bij een middelgrote klant zijn er al een aantal jaren klachten over de performance van het “netwerk”. Het gaat om een netwerk met 1100 werkstations en ca 65 Windows servers. De kantoren bevinden zich op 7 locaties en de servers staan centraal in een technische ruimte.
Onlangs is mij gevraagd dit probleem nader te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek heb een een advies uitgebracht aan deze klant.

Conclusies van het onderzoek

De gemiddelde werkplek heeft 512 MB fysiek geheugen. Dit voldoet aan de eisen voor Windows XP echter in de logs is te zien dat er met grote regelmaat een geheugen te kort is. De counter om dit te monitoren is de available MB. Dit moet minimaal 4 MB zijn maar gaat hier soms onder. Een gevolg is dat er paging (swapping) van het fysieke geheugen van- en naar de schijf gaat plaatsvinden. Dit meten we met de counter memory: pages/sec. Een acceptabele waarde voor deze counter ligt tussen de 40 en 150 voor oudere pc”s. Er worden echter met regelmaat pieken gemeten tot wel 2000. Het gevolg hiervan is dat de wachttijd voor de fysieke disk omhoog gaat. Deze meten we met physical disk: current disk queue. Een acceptabele waarde voor deze counter is 1 per spindel + 2. Bij deze werkplekken is dit in de meeste gevallen 3. Op het moment dat de pages/sec omhoog schiet zien we ook de current disk queue oplopen tot soms wel 22.

De volgende stap die is genomen is het zoeken naar trends. Wat op alle machines te zien is, is dat de performance na het opstarten slecht is. De veroorzakers hiervan zijn McAfee (Mcscript_inuse en Windows update WUAUCLT.exe) De tijdsduur is afhankelijk van hoe lang de pc heeft uitgestaan. Ook zien we rond het middaguur de performance weer iets inzakken. Het proces dat dit veroorzaakt is wederom de wuauclt.exe die ook de SVCHOST gebruikt. In sommige gevallen leid dit tot een totale bevriezing van het systeem. Wederom is het geheugen het probleem.

 Verder zien we op alle machines veel dit soort pieken waar geen structuur in te ontdekken is. Na een poosje zoeken zijn deze pieken te verklaren. Deze wijzen naar intranet dat op Sharepoint draait. Bij het openen van sommige intranet pagina”s schiet het explorer.exe proces naar 250MB+ geheugen gebruik. Dit geheugen wordt zolang de pagina open blijft gereserveerd gehouden. De simpele conclusie die je hieruit kan trekken is dat bij het open hebben van twee van dit soort pagina”s het fysieke geheugen op is. De rest spreekt voor zich. Er is getest met het excluden van het intranet in de virusscanner maar dit heeft niet veel effect op het geheugen gebruik. De pagina’s die dit geheugengebruik vertonen hebben veel afbeeldingen op de pagina staan die dit veroorzaken. Dit probleem doet zich op meerdere pagina’s voor.

Bij machines die meer geheugen hebben zijn er ook pieken op paging/sec te zien en een te hoge disk queue. De machines hebben in het ergste geval nog wel voldoende fysiek geheugen over. Het resultaat van de performance logs is op deze machines wel beter. De pages/sec word ook veroorzaakt door de Sharepoint pagina”s.

Advies

Windows update proces alleen bij opstarten uitvoeren geen automatische installatie uitvoeren. Automatische installatie stond in een GPO ingesteld op 13:00.
McAfee tunen. Deze klant draait op de clients McAfee V8.7i. Hier zijn wat verbeteringen in mogelijk. Bepaalde processen en intranet scripts hoeven niet gescand te worden. Alle scripts die op het intranet actief zijn komen uit “eigen keuken”. De processen zijn deze van McAfee zelf:
McScanCheck.exe Improves DAT update performance
McScript_InUse.exe Improves DAT update performance
mcupdate.exe Improves DAT update performance
Deze informatie is afkomstig uit een best practises document van McAfee.
Geheugen upgrade naar minimaal 1GB en paging file 1,5 GB vastzetten.
Defragmenteren schijven met JKDefrag.
Sharepoint optimaliseren. Efficiënter omgaan met het plaatsen van afbeeldingen.

Planning

Script en intranet scannen aanpassen dmv EPO en Group policies. De intranet pagina zal onder handen genomen moeten worden door de site beheerders.
Het plaatsen van het geheugen, aanpassen van het pagefile en de defrag worden in één actie per werkplek gedaan. Hiervoor wordt een domein account aangemaakt met voldoende rechten welke na deze acties weer opgeruimd kan worden. Voor de snelheid een vbs script gebruiken om de pagefile aan te passen. We gaan in dit script uit van 1GB fysiek geheugen en passen het page file aan op advies van Microsoft:

strComputer = “.” Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\\\” & strComputer & “\\root\\cimv2”) Set colPageFiles = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Win32_PageFileSetting”) For Each objPageFile in colPageFiles objPageFile.InitialSize = 1536 objPageFile.MaximumSize = 1536 objPageFile.Put_ Next x=MsgBox(“Klik OK om af te sluiten”,64,”PageFile Resizer Uitgevoerd!”)

Sla het bovenstaande script op als PageFileResize.vbs.Het simpelweg dubbelklikken van dit vbs script maakt de wijziging.
Voor de defragmentatie kan JKDefrag op een netwerklokatie of USB stick gezet worden en vanaf hier worden uitgevoerd.

Advertisements

From → Performance

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: